కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన సీఎం జగన్