హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్‌ సెంటర్‌లో హైదరాబాద్ రన్నర్స్‌ ఆధ్వర్యంలో 5కే రన్‌