హైదరాబాద్‌: వివేకానంద ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ 20వ వార్షికోత్సవాలు (3వ రోజు)